Produkty i usługi

SPRZĄTANIE BIUR:
– KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BIUR
– POKRYWANIE POWIERZCHNI WARSTWAMI POLIMEROWYMI
– MASZYNOWE MYCIE PODŁÓG – AUTOMAT MYJĄCY
– PAROWE MYCIE PODŁÓG, SZOROWANIE
– MYCIE RĘCZNE PODŁÓG Z UŻYCIEM WÓZKA I MOPA
– MYCIE OKIEN
– SERWIS PORZĄDKOWY CODZIENNY I JEDNORAZOWY

SPRZĄTANIE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH:
– sprzątanie osiedli, bloków mieszkalnych,
– sprzątanie i mycie garaży,
– sprzątanie placów parkingowych,
– sprzątanie terenów posesji zewnętrznych,
– zamiatanie i mycie klatek schodowych,
– mycie okien na klatkach schodowych,
– czyszczenie kloszy i opraw oświetleniowych,
– sprzątanie piwnic,
– sprzątanie pomieszczeń wspólnych,
– mycie wind.

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE DOMÓW
KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE SALONÓW SAMOCHODOWYCH
KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE KLUBÓW FITNESS
KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE SKLEPÓW

UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH-UTWARDZONYCH:
– zamiatanie chodników i innych ciągów pieszych,
– sprzątanie terenów zewnętrznych przy budynkach,
– usuwanie nieczystości i piachu zalegającego przy krawężnikach,
– opróżnianie koszy osiedlowych,
– usuwanie chwastów i wyrastającej trawy z chodników,
– usuwanie ogłoszeń, plakatów i reklam wywieszanych w nie przeznaczonym do tego miejscu,
– odśnieżanie chodników i ciągów pieszo – jezdnych,
– odśnieżanie mechaniczne (pług),
– utrzymywanie czystości w altanach śmietnikowych,
– posypywanie piachem i solą.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH:
– strzyżenie trawy,
– pielęgnacja trawników,
– uzupełnienie ubytków i nawożenie trawników,
– podlewanie trawników,
– bieżące sprzątanie terenów zielonych.